Activiteiten

Pelgrimswandelingen

wandelende mensenPelgrim, pilgrim, pellegrino, van het Latijnse peregrinus, dat betekent iemand die over de akkers loopt, een landloper, zeg maar. Daar komt het vandaan, maar tegenwoordig wordt er vaak een (meestal langere) tocht mee bedoeld, die erop is gericht om tot nadenken, tot rust en/of tot jezelf te komen. Een manier om even los van je dagelijkse beslommeringen te ontdekken waar je staat op jouw weg. Onderweg doe je nieuwe indrukken op en vinden waardevolle ontmoetingen plaats. Misschien is wel typisch voor een pelgrimstocht dat je niet zozeer nieuwe dingen, maar dingen die je al had en die je opnieuw, in een andere dimensie, gaat waarderen. En dat is dan toch mooi meegenomen.
Op elke eerste zaterdag van de even maanden wordt er rondom Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling gehouden. Voor deze meditatieve wandeltochten blijkt een groeiende belangstelling te bestaan. Bijzonder om tijdens een wandeltocht van ongeveer zeven kilometer in de mooie omgeving van Ressen tot nadenken, tot rust en/of tot jezelf te komen. Een manier om even los van je dagelijkse beslommeringen te ontdekken waar je staat op jouw weg. We lopen deels in stilte, maar er is ook ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.

Na een kop koffie in de kerk en een kort meditatief moment in de kerk start de wandeling om 10 uur. Ongeveer halverwege de tocht is er een plek om uit te rusten, iets te drinken en te eten. We eindigen weer in de kerk, waar we samen afsluiten, wie dat wil nog een krentenbol kan nemen, waarna ieder weer zijn of haar eigen weg vervolgt.

Koffie en thee in de kerk vanaf half tien, we zijn voor de lunch terug. U hoeft zich niet op te geven, het programma wordt als het nodig is aangepast aan het aantal deelnemers, zodat de stilte en de ontmoeting mogelijk blijft.

Deelname is gratis, aanmelden niet nodig.
De data van de wandelingen zijn in 2020 op 1 februari, 4 april, 6 juni, 1 augustus, 3 oktober en 5 december. Voor actuele informatie klik hier

 

Pleisterplaatsvieringen.

kaarsje300_200Op elke eerste zondag van de oneven maanden is er in de kerk van Ressen een bijzondere viering. Pleisterplaatsvieringen zijn bedoeld voor iedereen die het fijn vindt om samen met anderen de stilte te zoeken, naar meditatieve muziek te luisteren, stil te staan bij een inspirerende tekst en een aantal liederen te zingen uit bijvoorbeeld de traditie van Taizé en Iona.

Het blijkt voor veel mensen een mooie ervaring om – in een grote kring in het koor van deze eeuwenoude kerk – je open te stellen voor wat er wordt aangereikt, soms op onverwachte momenten. Aansluitend bij het jaarthema Stap in de Stilte, tradities uit het kloosterleven, staat op 20 januari het thema ‘De Kracht van het Alledaagse’ centraal. Op 17 maart willen we stilstaan bij het thema: ‘Ruimte door Ritme’, op 19 mei bij het thema: ‘Bronnen Vinden’ en op 21 juli komt het thema ‘Gehoor Geven’ aan bod. Na de viering, die ongeveer veertig minuten zal duren, is er koffie, thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Kosterij. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. Voor actuele informatie klik hier

Ochtendgebeden

Op elke werkdag is er in de kerk van Ressen een ochtendgebed van 9:00-9:15 uur.
Samen bidden is vanaf de eerste Christelijke gemeentes een goede en vaste gewoonte. In de kloosters wordt wereldwijd meerdere malen per dag gebeden. Voor velen is het een troostende gedachte: door het tijdsverschil in de wereld kun je er zeker van zijn dat er altijd, 24/7 dus, ergens in de wereld wordt gebeden, ook voor jou.

Het ochtendgebed in Ressen is een moment van aandacht om de dag te beginnen met ruimte voor stilte, meditatieve muziek, een gebed, een tekst uit de traditie en een zegenbede.

Op maandag tot en met vrijdag is de kerk open vanaf 8:45 uur zodat wie dat wil alvast de stilte kan zoeken. De ochtendgebeden bieden een mogelijkheid voor een betekenisvol moment voor iedereen, kerkganger of niet. Je bent van harte welkom om eens binnen te lopen, of je nu eenmalig mee doet, of regelmatig. Voor actuele informatie klik hier

Retraitedagen

apple smallOm de maand wordt er door de werkgroep Pleisterplaats Ressen een Retraitedag georganiseerd. Een dag voor jezelf om samen met anderen te zoeken naar inspiratie en bezinning. Vaste onderdelen van deze dagen zijn ontmoeting, verstilling, meditatie en een stiltewandeling.

Deze Retraitedagen van Pleisterplaats Ressen zijn langzaam maar zeker een begrip aan het worden in de Betuwe. Diverse mensen weten hun weg te vinden naar deze zaterdagen waarop er volop ruimte is voor bezinning, tijd voor jezelf, verstilling en creativiteit in ruime zin.
We beginnen de dagen in de Kosterij waar vanaf 10:30 de koffie en thee klaar staan. Tussen de middag is er een heerlijke zelfgemaakte vegetarische soep, als aanvulling op het door deelnemers zelf meegebrachte lunchpakket. We sluiten de dag gezamenlijk af rond 16:00 uur.

Van de deelnemers wordt een bijdrage in de kosten van vijftien euro gevraagd. Opgeven uiterlijk de woensdag voor de desbetreffende Retraitedag per mail info@pleisterplaatsressen.nl Data voor 2018/2019:  zijn 29 september, 10 november, 12 januari, 9 maart en 11 mei. Op 13 juli is er een Stiltedag. Voor actuele informatie klik hier

Zomeropenstelling Ressense Kerk.

Elke zomer is de kerk van Ressen in de weekenden geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Of je nou een moment van bezinning zoekt, even uit wilt rusten, een kaarsje op wilt steken of alleen maar nieuwsgierig bent naar het interieur van deze oude kerk, je bent van harte welkom. Er is op deze tijden altijd een vrijwilliger aanwezig en in de kerk is ook divers materiaal beschikbaar met bijvoorbeeld informatie over de geschiedenis. Maar ook meditatieve teksten zijn in de kerk voor handen voor persoonlijk gebruik. Voor actuele informatie klik hier