Stap in de stilte

Inspiratie uit het kloosterleven

Het kloosterleven biedt een enorme rijkdom aan traditie en inspiratie en steeds meer mensen ontdekken de kloosters als plek om op te ademen.

En dan de stilte….. Wat kun je daar toch naar verlangen in deze tijd waarin er altijd wel ergens geluid is en iets of iemand je aandacht vraagt. Maar de stilte die we in Ressen beogen is meer dan afwezigheid van woorden of geluiden. Hier wordt de stilte bedoeld die tot innerlijke rust en vrijheid leidt.

De woorden: ‘stap in de stilte’ zijn dus niet in de eerste plaats een aansporing om al dan niet krampachtig te proberen stil te zijn of een plek te vinden zonder geluid. Al zijn die beide dingen behulpzaam bij het ervaren van de stilte. Het is veel meer een uitnodiging om de al aanwezige, geschonken ruimte binnen te gaan waar het stil wordt in jezelf. Een ruimte waar je gewoon mag zijn zonder iets te hoeven of te moeten. Ervaren dat die stilte er al is, we hoeven ons er alleen maar aan toe te vertrouwen, er durven zijn in al onze kwetsbaarheid en onvolmaaktheid.

De dagelijkse ochtendgebeden die elke werkdag om 9:00 uur worden gehouden, zijn een prachtige manier om de dag vanuit de stilte te beginnen. Eén van de openingsteksten is:

In dit huis van rust en stilte
valt het ons des te meer op
hoe rumoerig en chaotisch het vaak is
in de wereld
in ons leven
en soms ook in ons hart.
Hier en nu lopen we niet weg van die onrust
maar laten we de stilte in ons neerdalen.
In plaats van steeds maar verlangend te zoeken,
Worden we stil en vertrouwen we
dat wij in die stilte worden gevonden.

De deelthema’s waarmee we dit jaar werken zijn: ‘Sprekende Stilte’,  ‘Ruimte door Ritme’,  ‘Bronnen Vinden’,
‘Kijken met de Ogen van je Ziel’,  ‘De Kracht van het Alledaagse’  en  ‘Gehoor Geven’.

Welkom in Ressen om in de stilte te stappen, tijdens bijvoorbeeld één van de ochtendgebeden, retraitedagen, Pleisterplaatsvieringen, muziekmeditaties,
Bid & Breakfast en een zaterdagochtend ‘Stappen in Stilte’.