Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen heeft in samenwerking met de Maria Magdalenaparochie en het Pelgrimshuis Nijmegen de Pelgrimswandeling Wegen met Zegen vormgegeven.

Langs deze route van 150 kilometer zijn een paar plaatsen gemarkeerd waar de pelgrims extra inspiratie kunnen opdoen. Eén van plekken is natuurlijk Pleisterplaats Ressen!

De laatste etappe van Wegen met Zegen start in Ressen. Het ochtendgebed dat hier elke werkdag wordt gehouden, op de tweede vrijdag van de maand gevolgd door een kop koffie (Bid&Bakkie) is natuurlijk een prachtige start van deze laatste dag.

In Ressen hangt ook één van de honesty-boxen voor de pelgrims.

In de weekenden van 1 mei tot en met 1 oktober is de kerk ook geopend, zijn er gastvrouwen en -heren, wordt er soms gemusiceerd en kan er een kaarsje gebrand worden.

Zie voor meer informatie over de pelgrimsroute de website: www.wegenmetzegen.nl.

Winkelmandje